Historie obce

Jedná se o typicky horskou vesnici, která se prostírá pod lesem na jihovýchodním svahu Sviní hory (1 088m), kdy prvotní informace o vzniku jsou spjaty  s rokem 1325. Kdy původní název obce byl Nová Ves (Neudorf)  až do roku 1952, kde byl název změněn na dnešní  tedy Vysoká.

Název je odvozen od zeměpisné polohy, jejichž střední nadmořská výška je 704 m nad mořem.

V roce 1763 se v této obci narodil otec německého hudebního skladatele Františka Scbuberta. Děd skladatele hájil svého času sedláky proti kolštejnské vrchnosti a dal postavit u cesty mezi Novou Vsí a Vysokými Žibřidovicemi uměleckou barokní sochu Krista, která je zachována do dnešního dne.

V obci se nachází typicky barokní objekt Kaple Nejsvětější Trojice vyznačující se půlkruhovým závěrem a polygonální věží nad hřebenem střechy připomínající charakteristické rysy barokní architektury druhé poloviny 18. století. Kapli vybudovala v roce 1786 obec patřící mezi památkově chráněně stavby.

V roce 1960 se stala částí Malé Moravy.