Dění v obci

A jdeme na to …. V uplynulém roce Vysoká nezahálela, jedna akce střídala druhou. Věříme, že se nám vydaří soutěže a setkání i v letošním roce za finanční pomoci OÚ Malá Morava, OÚ Bohdíkov a MěÚ Hanušovice. Na akce se sjíždějí malí i velcí z širokého okolí, zejména velkou popularitu má Den dětí, odbíjená, drakiáda, Mikuláš a vánoční koncert dětí ze ZŠ Bohdíkov. Proto vítáme každý podnět k vylepšení a jakýkoliv sponzorský dar. Co nás čeká letos ….

14. ledna proběhl curwing u Lužíků a 4. února se konaly běžecké závody. Počasí přálo, účast hojná a radost z pohybu.

29.4.2017 schůze chatařů a chalupářů, stavění májky, brigáda, opékání 3.6.2017 Den dětí, koncert ZŠ Bohdíkov, karaoke, soutěže, malování, zábava 24.6.2017 petangue u Lužíků

5.7. a 6.7.2017 turnaj v odbíjené a nohejbale

7.10.2017 drakiáda s překvapením, vítání nových občánků na Vysoké

11.11.2017 lampionový průvod se strašidly

2.12.2017 Mikulášská nadílka v kapli

16.12.2017 vánoční koncert v kapli – děti ZŠ Bohdíkov

24.12.2017 štědrovečerní setkání u stromečku v kapli, zpívání koled ve 22. hod.

31.12.2017 hokejbal u Lužíků, o půlnoci vítání nového roku s ohňostrojem

A co pod čarou … 6.5.2015 zájezd za poznáním do Krakova 13.5.2017 turistický výlet – lomy Vápenná – organizuje Šlapáček V květnu také OÚ Malá Morava organizuje zájezd do Kroměříže. Všechny akce budou včas oznámeny formou e-mailů a na vývěsce v obci i v okolí. Vítejme vše pěkné v roce 2017, radujme se ze života a utužujme dobré sousedské vztahy. Za pořadatele Jaromír Straka